Додаток 1

СЛОВА-МАРКЕРИ ДО АНОТАЦІЙ

 

Акцентовано ( увагу на )

Запропоновано заходи щодо…

Апробовано підхід

Зафіксовано

Аргументовано, що

Здійснено

Безпосередньо у Полтаві

Знайдено

Введено в науковий обіг

Зосереджено увагу

Вдосконалено

Зроблено висновок

Виведено формулу

З ’ ясовано

Вивчено вплив

Модифіковано

Виділено операції

На базі

Визначено методику, перспективи, шляхи, складові, умови, орієнтацію…

На конкретних прикладах

На основі узагальнення

Викладено заходи, аспекти, авторську інтерпретацію, схему, методику…

На підставі теоретико-емпіричних досліджень проаналізовано

Виконано порівняльний аналіз,

Наведено

Використано документи, акти…

Надано оцінку

Вирішено проблему

Обговорено необхідність, неможливість, принципи роботи

Висвітлено питання, проблеми, досвід, роль...

Обрано метод

Обраховано вартість

Висновки дослідження про склад,…можна використовувати у курсах…

Обумовлено

Представлено

Продемонстровано

Висунуто пропозиції

Прослідковано

Виходячи з цього,

Простежено проблеми, методи…

Виявлено чинники

Реалізовано методику

Відмічено

Рекомендовано

Віднайдено матеріали

Оцінено

Відображено

Розглянуто особливості, підходи…

Впродовж

Розкрито зміст, суть, поняття…

Враховано

Розроблено

Встановлено можливість, критерії…

Синтезовано

Доведено високу ефективність…

Систематизовано

Дозволено

Створено

Досліджено вплив, властивості

Сформовано

Досягнуто

У ході експерименту обґрунтовано

За результатами спостережень

Установлено тенденції

Задокументовано

Уточнено сутність поняття

Залежно