АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛІВ МОРСЬКОЇ ПІХОТИ ВМС ЗСУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олександр Петрович Сікорський Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0002-7411-0937
  • Валерій Андрійович Александров Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-157-160

Ключові слова:

морська піхота, Збройні сили України, державні гарантії

Анотація

Для України в останні роки надзвичайно актуальним питанням стала розбудова Збройних Сил України. Із числа багатьох важливих напрямків у забезпеченні обороноздатності країни постала проблематика фактично відродження морської піхоти ВМС ЗСУ України після анексії Автономної Республіки Крим Російською федерацією.

В рамках нашої роботи проаналізовано систему державних гарантій проходження служби військовослужбовцями морської піхоти ВМС ЗСУ України та виокремлено перспективи подальшого удосконалення адміністративно правових засад цього напрямку діяльності органів державної влади.

Аналізуючи історичні аспекти становлення морської піхоти констатовано, що це відносно відокремлений підрозділ збройних сил, спрямований на виконання особливих завдань та функцій як у наступальних, так і оборонних військових операціях.

У наш час триває активний розвиток різних за своїм призначенням та функціоналом спеціальних підрозділів – це в першу чергу зумовлено суспільно-політичними внутрішньодержавними та геополітичними процесами.

Інформатизація суспільства, розвиток технологій, знаходить своє застосування і у військовій сфері. На сьогодні активно відображаються процеси модернізації української армії за допомогою сучасних телекомунікаційних можливостей.

Для підвищення рівня обізнаності як громадськості загалом, так і військовослужбовців створено офіційні веб-сайти, сторінки у Facebook, військового керівництва різних рівнів, засоби масової інформації у свою чергу приділяють окрему увагу питанням обороноздатності країни.

Посилання

Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення прав і свобод військовослужбовців: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Х., 2012. 220 с.

Відродження Українського війська: сучасність та історична ретроспектива : Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції 1–2 грудня 2016 р. К. : НУОУ, 2016. 161 с.

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.

Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992 № 2232-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text.

Шишлюк М. О. Матеріальне забезпечення у зв'язку з необхідністю компенсації окремих видатків як додатковий вид соціального захисту військовослужбовців. Трудове законодавство : шляхи реформування. 2013. С. 281–283.

Військова адміністрація (право військової сфери у визначеннях та схемах): навч.посібник; / О.В. Кривенко, І.І. Качан. К., 2008. 182 с.

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

СЛОВО МОЛОДИМ ВЧЕНИМ