СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Автор(и)

  • Андрій Павлович Францевич Науково-дослідний інститут публічного права

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-145-149

Ключові слова:

принципи, взаємодія, координація, інформація, органи державної влади, державне бюро розслідувань

Анотація

У статті досліджуються передумови створення Державного бюро розслідувань. Акцентується увага на діяльності пов’язаної із взаємодією Державного бюро розслідувань з іншими органами державної влади. Розглядаються основні засади організації та діяльності Державного бюро розслідувань. Аналізуються словникові та наукові погляди на формування поняття «взаємодія». Здійснено на міжгалузеве спрямування формування зазначеного поняття. Акцентовано увагу, що до дослідження феномену взаємодії ДБР з іншими державними органами доцільно і необхідно застосувати системний підхід, який вимагає, щоб це складне явище розглядалося у сукупності взаємопов’язаних та взаємообумовлених компонентів. З позицій цього підходу взаємодію ДБР з іншими державними органами можливо розглядати у широкому й вузькому розуміннях. Зазначено, що мета взаємодії ДБР з іншими органами державної влади зумовлена самим статусом ДБР, метою його діяльності та відповідними завданнями. Розглянуто завдання ДБР пов’язані із запобіганням, виявленням, припиненням, розкриттям і розслідуванням злочинів. Зазначено, що ДБР взаємодіє з іншими правоохоронними органами, а саме: органами прокуратури, внутрішніх справ, органами Національної поліції, НАБУ, СБУ, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу), іншими державними органами, які відповідно до закону, здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Акцентовано увагу на недоліках у правовому забезпеченні взаємодії ДБР з іншими державними органами. Надано авторські пропозиції усунення недоліків у цьому напрямі.

Посилання

Безуса Ю. О. Поняття та сутність взаємодії в діяльності поліції (міліції) країн СНД. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 6. Т. 1. С. 10-20.

Взаємодія. URL: https://slovnyk.me/dict/sum/взаємодія

Кваша О. О. Зміст і значення понять «взаємодія» та «система» у філософських і правових дослідження. Держава і право. 2012. Вип. 56. С. 32-38.

Марченко О. В. Концептуальні основи полісуб’єктної взаємодії у просторі освіти. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. 2011. Вип. 2. С. 258-267.

Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19/conv#n278

Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text

Труба Р. М. Особливості діяльності Державного бюро розслідувань в Україні: адміністративно-правові засади. Часопис Київського університету права. 2018. № 2. С. 137-140.

Стратегічна програма діяльності ДБР на 2017-2022 роки. URL: https://dbr.gov.ua/sites/default/files/2018-04/program17-20_web.pdf

Ященко Т. М. Співвідношення понять «взаємодія» та «взаємовідносини» в системі державного управління. Вісник НАДУ при Президентові України (Серія «Державне управління»). 2017. № 2. С. 19-25.

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО