ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В РЕГІОНІ

Автор(и)

  • Дмитро Володимирович Пузаков Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-9550-4185

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-141-144

Ключові слова:

регіон, регіональний розвиток, соціально-економічний розвиток, територія, сталий соціально-економічний розвиток

Анотація

У статті звертається увага, що з початком проведення ринкових реформ відмінності в соціально-економічному розвитку регіонів стали збільшуватися, що пояснюється відмінностями в структурі економіки кожного регіону, що супроводжуються значним ослабленням регулюючої ролі держави. Мета статті – визначити сутність поняття соціально-економічного розвитку та встановити відмінність із суміжними категоріями «розвитку», «регіонального розвитку», «сталого розвитку регіону». Встановлено, що регіональний розвиток є процесом або особливим режимом функціонування регіону, орієнтованим на позитивну динаміку всіх основних параметрів рівня життя, яка забезпечена стійким і збалансованим відтворенням господарського потенціалу, ресурсного, економічного, соціально демографічного потенціалу. Серед факторів, що впливають на процес якісного регіонального розвитку виокремлено демографічні, природно-ресурсні, соціально-економічні, екологічні, а також історичні, політико-правові, організаційні, технологічні, кадрові тощо. Соціально-економічний розвиток регіонів розглядається як комплексний процес змін в економіці і соціальній сфері муніципалітету, націлений на поліпшення якості життя населення даної території. У статті акцентовано, що соціально-економічний розвиток включає такі основні компоненти: зростання виробництва і доходів; зміни в інституційній соціальній і адміністративній структурах суспільства; зміни в суспільній свідомості; зміни в традиціях і звичках. У свою чергу, сталий соціально-економічний розвиток означає реалізацію трьох взаємопов'язаних і взаємообумовлених цілей: створення більш конкурентоспроможною, високоефективної і низьковитратної економіки; підвищення життєвого рівня населення; поліпшення екологічної обстановки.

Посилання

Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. К. ; Ірпінь : Перун, 2005.

Буянова М.Э. Оценка региональных рисков регионов Южного федерального округа. Регионология. 2006. №3. С. 20–32.

Велкова В. А. Региональное развитие и управление комплексным социально-экономическим развитием дотационного региона. Вестник ЧГУ. 2009. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnoe-razvitie-i-upravlenie-kompleksnym-sotsialno-ekonomicheskim-razvitiem-dotatsionnogo-regiona.

Зарова Е. В. Эконометрическое моделирование и прогнозирование развития региона в краткосрочном периоде: Монография. М.: Экономика, 2004. 149 с.

Иванова В.Н. Технологии муниципального управления: Учеб.пособие. М.: Финансы и статистика. 2005. 395 с.

Ковальчук В. Г. Цілі та критерії соціально-економічного регіонального розвитку. Державне будівництво. 2012. № 2. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/07.pdf

Медвідь В. Ю. Наукові засади визначення сутності регіонального розвитку. Актуальні проблеми економіки. №7(133), 2012. С. 157-163.

Мельник П.В. Соціально-економічні процеси: методологія дослідження та управління їхнім розвитком. Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. 451 с.

Морозова Г.А., Зимин В. А. Правовое государство: его основные признаки, черты, проблемы. Вестник Самарского муниципального института управления. 2012. № 4 (23). С. 121–128.

Про засади державної регіональної політики: Закон України № 156-VIII від 05.02.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text

Тимошенко Л. М., Сімахова А. О. Соціально-економічний розвиток і його кероване забезпечення в умовах інноваційної моделі суспільної динаміки. Механізм регулювання економіки, 2015, № 1. С. 68-78. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/141446693.pdf

Blakely E. J. Planning local economic development: theory and practice. Thousand Oaks, 1994. Р. 15.

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО