НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЯК СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ БУЛІНГУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Анастасія Олександрівна Корнійченко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-7826-4386

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-133-137

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сутності та змісту нормативно-правового механізму адміністративно-правового регулювання запобігання булінгу в Україні. Акцентовано увагу на тому, що більшість науковців нормативно-правовий механізм у різноманітних сферах життєдіяльності зводить до безпосереднього переліку нормативно-правових актів, які регулюють ту або іншу сферу, залишаючи поза увагою дефініцію поняття «нормативно-правовий механізм». Зазначено, що адміністративно-правовий механізм запобігання булінгу в Україні поділяється на два блоки: нормативно-правовий та організаційно-інституційний. Виявлено, що під нормативно-правовим механізмом адміністративно-правового регулювання запобігання булінгу варто розуміти сукупність процесів адміністративно-правового регулювання

уповноваженими суб’єктами, спрямованих на запобігання булінгу, регламентованих нормами права, що знаходять своє зовнішнє вираження у нормативно-правових актах. В свою чергу, нормативно-правовий механізм запобігання булінгу являє собою систему нормативно закріплених правомірних правил поведінки, які спрямовані на запобігання булінгу.

Вказано, що основними елементами нормативно-правового механізму адміністративно-правового регулювання запобігання булінгу є норми права та акти застосування норм права. Норми права є фундаментом нормативно-правового механізму адміністративно-правового регулювання. Вони знаходять у свій зовнішній прояв у нормативно-правових актах, завдяки яким відбувається адміністративно-правове регулювання певної сфери суспільного життя, в тому числі й у сфері запобігання булінгу (або ж у освітньому середовищі загалом). У статті наведено авторську систему нормативно-правових актів запобігання булінгу в Україні, яка сформована з урахуванням критерію юридичної сили. Зроблено висновок про те, що перспективним напрямом дослідження нормативно-правового механізму адміністративно-правового регулювання запобігання булінгу виступає розгляд та аналіз конкретних правозастосовних актів.

Посилання

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Корнійченко А.О. Поняття та елементи адміністративно-правового механізму запобігання булінгу в Україні. Наукові записки. Серія: Право. Випуск 7. 2019. С. 99-105.

Толстоног В. В. Нормативно-правовий механізм державного управління захистом прав споживачів. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2015. № 2. С. 37-42.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.

Словник української мови: в 11 томах. Том 4, 1973. 840 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. Харків: Консум,. 2001. 656 с.

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО