ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ СТАНОВЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЯК НАПРЯМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Ірина Миколаївна Ткаченко Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна»

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-121-125

Ключові слова:

адміністративна процедура, адміністративна послуга, адміністративне провадження, адміністративні правовідносини, особи з інвалідністю

Анотація

У статті проаналізовано сутність поняття «адміністративна процедура», визначено її ознаки та ступінь деталізації у національному законодавстві. Зазначено, що проблематиці інституту адміністративного провадження та адміністративної процедури присвячували свої праці досить широке коло вітчизняних науковців. Проаналізовано поняття «адміністративна процедура» та його ототожнення с сумісними поняттями. Виокремлено певні особливості адміністративних процедур захисту прав осіб з інвалідністю як напряму реалізації соціальної функції держави. Зазначено, що всю систему адміністративних процедур захисту прав осіб з інвалідністю як напрямок реалізації соціальної функції держави можемо класифікувати за різними критеріями, а саме: 1) за часом (тривалістю) правовідносин: єдиноразові; тимчасові (короткострокові); постійні; періодичні; 2) за стадіями у системі правовідносин адміністративні процедури поділяємо на: набуття (призначення) інвалідності; надання адміністративної послуги у сфері захисту прав осіб з інвалідністю; припинення (позбавлення) статусу особи з інвалідністю; 3) за виключністю компетенції щодо провадження адміністративної процедури: виключна компетенція Міністерства соціальної політики України; виключна компетенція органів у сфері соціального захисту обласних, Київської міської державних адміністрацій та Автономної республіки; виключна компетенція профільних підрозділів та їх посадових осіб у складі місцевих органів публічної влади (райдержадміністрації, об’єднані територіальні громади); 4) за кількістю суб’єктів із числа органів публічного управління: адміністративні процедури, що належать до компетенції одного правозастосовчого органу; адміністративні процедури, що належать до компетенції двох і більше правозастосовчих органів.

Посилання

Національна стратегія у сфері прав людини: Указ Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015. URL: https://minjust.gov.ua/m/natsionalna-strategiya-u-sferi-prav-lyudini-6757.

Тимощук В.П. Адміністративна процедура. Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Адміністративна_процедура (дата звернення: 3.10.2020).

Юрійчук І. Правове поняття адміністративних процедур. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 5. С. 151-156. URL:http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/5/30.pdf;

Еспертні системи. Стаття з Вікіпедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Експертні_системи

Адміністративна процедура : конспект лекцій / І. В. Бойко, О. Т. Зима, О. М. Соловйова ; за заг. ред. І. В. Бойко. Харків : Право, 2017. 132 с.

Про адміністративну процедуру: проект Закону України від 09.06.2015. URL: https://ips.ligazakon.net/document/nt1470?an=2

Адміністративна процедура: що це та як працюватиме Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. URL: https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/195272_admnstrativna-protsedura-shcho-tse-ta-yak-pratsyuvatime.

Галіцина Н. В. Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу. Форум права. 2010. № 4. С. 163–177. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10gnviap.pdf.

Кременовська І.В. Нова спроба запровадити неможливе: проект адміністративно-процедурного кодексу України. Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія ПРАВО. Випуск 22. Частина І. Том 2 2013. С.163-167.

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО