ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-115-121

Ключові слова:

фінансова безпека держави, грошово-кредитна політика, криптовалюта, біткоін, блокчейн, майнинг, фіатні гроші.

Анотація

Ця наукова стаття присвячена аналізу теоретичних засад, законодавства, наукових позицій щодо  вдосконалення пріоритетів та механізмів грошово-кредитної політики в національній системі фінансового забезпечення. Метою дослідження є посилення процесу національної фінансової безпеки. Предметом дослідження є визначення ключових моментів у національній системі фінансового забезпечення

науково-практичних рекомендацій щодо впровадження механізмів вдосконалення монетарної політики. Сформульовано концептуальні положення грошово-кредитної політики та її положення в національній системі економічної та фінансової безпеки. Авторами обґрунтовано, що сьогодні фінансові системи окремих країн, як і інші сфери економіки, удосконалюються і прогресують у контексті розвитку глобалізації, поширення ІТ-технологій та загальної комп’ютеризації; на заміну традиційним гро­шам, які емітує держава, приходить електронна криптовалюта. Обґрунтовано, що за останній рік криптовалюта завоювала інтерес не тільки людей, а цілих держав, які почали активно впроваджувати цю валюту в свій повсякденний обіг. Даний  засіб платежу вже набирає обертів у використанні в розвинених країнах світу. Зосереджено увагу на аналізі поняття «блокчейн». У статті зазначено, що сьогодні Україна входить до десяти країн світу за кількістю біткоін-нодів у всесвітній біткоін-мережі, лідер за кількістю біткоін-бізнесменів. У ході дослідження узагальнено методи, інструменти та засоби державного регулювання в грошово-кредитній сфері в цілях посилення фінансової безпеки держави. Розроблено концептуальну основу формування та реалізації грошово-кредитної політики. Автори приходять до висновку, що стратегічним вектором руху для України є необхідність прийняття спеціалізованого законодавчого акту «Про обіг криптовалюти в Україні» з метою створення умов для впровадження технологій мережевого сегментування, що в довгостроковій перспективі  зумовить послаблення викликів глобалізації та  сприятиме подальшому розвитку інфраструктури криптовалютного ринку.

Посилання

Fiscal Monitor: Acting Now, Acting Together / International Monetary Fund, World Economic and Financial Surveys. April, 2016, 87–88. URL : https://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2016/01/fmindex.htm.

Ментух Н.Ф., Шевчук О.Р. Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного ринку України . Молодий вчений. 2015. № 2(6). С. 803-806.

Misra A. The confluence of the blockchain and traditional CNP payments. URL: http://www.thepaypers.com/expert-opinion/the-confluence-of-the-blockchain-andtraditional-cnp-payments/763257?utm_campaign=20160307-automaticnewsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=

Bitcoin Conference Kiev. URL: http://bitcoinconf.com.ua/ru

Волосович С.В. Інноваційні платіжні послуги як інструмент розвитку торгівлі. Економічний вісник університету. 2016. Вип. 29 (1). С. 12-18. URL: file:///C:/Users/Win7/Downloads/ecvu_2016_29(1)__4.pdf

Что такое блокчейн? Расскажем простыми словами. URL: https://coinspot.io/beginners/chto-takoe-blokchejn-rasskazhemprostymi-slovami

«Попереду планети всієї»: які компанії займаються блокчейном в Україні? Економічна правда. 9 жовтня. 2019. URL: https://www.epravda.com.ua/projects/fintech/2019/10/9/652378/

Мамуненко М.С., Жмай О.В. Переваги та недоліки застосування криптовалюти в умовах сучасної ринкової економіки в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 26. Ч.1. 2019. С. 127-130.

Ментух Н.Ф., Шевчук О.Р. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом європейського союзу в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Актуальні проблеми правознавства. 2016. Вип. 1. С. 68-72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2016_1_15.

Роз’яснення щодо правомірності використання в Україні «віртуальної валюти/криптовалюти» Bitcoin. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=11879608.

Сколько украинцы платят за Bitcoin и как его используют. URL: https://strana.ua/articles/analysis/64162-skolko-ukraincy-vykladyvayut-za-bitcoin-i-kak-ego-ispolzuyut.html

Karame O.G., Androulaki E., Capkun S. Two Bitcoins at the Price of One? Double-Spending Attacks on Fast Payments in Bitcoin. URL: https://eprint.iacr.org/2012/248.pdf

Майнинг эфириума за 5 минут. URL: https://habr.com/ru/post/407777/

Шевчук О.Р., Ментух Н.Ф. Фінансово-правові засади діяльності національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного ринку України. Молодий вчений. 2015. № 2(6). С. 803-806. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2(6)__204.

Лютий І., Карпич А. Первинне розміщення монет (ІСО): практика використання в Україні. Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Серія: Економіка. 6(201). 2018. С. 20-26. URL: https://www.researchgate.net/publication/331721325_Initial_Coin_Offering_ICO_the_Case_of_Ukraine

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО