ПРАВОВІДНОСИНИ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-111-115

Ключові слова:

фармація, правовідносини, трансформація, тенденції, правове регулювання, законодавство, лікарські засоби.

Анотація

Стаття присвячена визначенню основних тенденцій трансформації правовідносин щодо державної реєстрації лікарських засобів в Україні. Наголошено, що сфера фармації поєднує в собі чимало правовідносин, що регулюються нормами різних галузей права – адміністративного, трудового, кримінального, міжнародного, фінансового та господарського, утворюючи складну систему фармацевтичного законодавства. Окреслено чинники, що формують вектори розвитку правовідносин щодо державної реєстрації лікарських засобів в Україні. Останні пов’язані з європейською інтеграцією України та спрощенням міжнародної комунікації в сфері фармації у зв’язку з подоланням COVID-19. Висвітлено законодавчі новації щодо реєстрації лікарських засобів в Україні, зокрема, дерегуляцію і спрощення процедури державної реєстрації лікарських засобів, що виступають основними пріоритетами змін і доповнень до законодавства. Визначено перспективи удосконалення державної реєстрації лікарських засобів в Україні, де ключовою має стати боротьба із корупцією у сфері фармації та фальсифікацією лікарських засобів. Наголошено, що відносини не удосконалюються, а вдосконалюється законодавство, яке обумовлює подальшу зміну таких відносин. Відповідно, внесення змін і доповнень до чинного законодавства має на меті удосконалення правового регулювання, що призводить до трансформації суспільних відносин, робить їх більш упорядкованими і сучасними. Зроблено висновок, що основними тенденціями трансформації правовідносин щодо державної реєстрації лікарських засобів в Україні є: лібералізація, уніфікація, адаптивність, інноваційність та індуктивність.

Посилання

Borys O. Lohvynenko, Viktor S. Sezonov, Tetiana A. Frantsuz-Yakovets. Tendencies for the falsification of medicinal products in Ukraine: general analysis and areas of counteraction. Wiadomości Lekarskie. 2019. № 11. Р. 2478–2484.

Н.В. Волк, О.П. Світличний. Адміністративно-правове регулювання фармацевтичної діяльності в Україні: шляхи вдосконалення: монографія. Київ: НУБіП України, 2018. 185 с.

Теремецький В.І., Матвійчук А.В., Музичук О.М., Щербаковський М.Г. та Одерій О.В. Особливості правової охорони медичних винаходів: сучасність і перспективи. Патологія. Том 16, № 3 (47), 2019. С. 417–423.

Москалюк Н.Б. Легітимність обігу генеричних лікарських засобів з позиції охорони прав інтелектуальної власності в Україні та ЄС. Інтелектуальна власність. 2013. № 9. С. 43–46.

Звіт щодо відповідності процедури державної реєстрації лікарських засобів в Україні законодавству та стандартам ЄС. МОЗ України URL: https://moz.gov.ua/article/news/zvit-schodo-vidpovidnosti-proceduri-derzhavnoi-reestracii-likarskih-zasobiv-v-ukraini-zakonodavstvu-ta-standartam-es

International Trends in Responses to the COVID-19 Pandemic in the Pharmaceutical Sector. Covington. URL: https://www.cov.com/en/news-and-insights/insights/2020/04/international-trends-in-responses-to-the-covid-19-pandemic-in-the-pharmaceutical-sector

Guidance for prescribers and pharmacists on legislation changes to facilitate the safe supply of medicines during the COVID-19 pandemic. Version 1. April 2020. 16 с. URL: https://www.drugsandalcohol.ie/32045/

Литвин І.І. Удосконалення адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 1. С. 212–215.

Сичов Д.В. Шляхи удосконалення правового регулювання індивідуальних трудових правовідносин. Право і безпека. 2004. № 3. С. 140–143.

Стрельченко О.Г. Особливості реєстрації лікарських засобів в Україні. Правові горизонти. 2018. № 13 (26). С. 18–23.

Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію): Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376. Офіційний вісник України від 17.06.2005. 2005. № 22, ст. 1196. стор. 25.

Рогова Л. Зміни в реєстрації лікарських засобів. Містер Блістер. 2016. № 2. С. 8–9.

Алешко Д. Регулювання фармацевтичного ринку: український сценарій URL: https://biz.ligazakon.net/ua/analitycs/193230_regulyuvannya-farmatsevtichnogo-rinku-ukranskiy-stsenary

Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів і корупціогенних чинників в сфері охорони здоров’я: Закон України від 02.06.2020 № 644-IX. Офіційний вісник України від 17.07.2020. 2020. № 55, ст. 1695. стор. 683.

Станкевич О. Фальсифіковані лікарські засоби як предмет злочинів, пов’язаних з підробленням медичної продукції. Юридична Україна. 2016. № 7–8. С. 64–72.

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО