ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Віталій Миколайович Кондратенко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-6015-8326
  • Валерія Валеріївна Дем’янчик Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-74-77

Ключові слова:

адміністративна відповідальність, адміністративно-правовий статус, Міністерство юстиції України, органи юстиції, права і свободи

Анотація

У статті сформовано поняття і розкритий зміст адміністративно-правового статусу системи органів юстиції й безпосередньо Міністерства юстиції України як взаємопов’язаного комплексу завдань, адміністративних обов’язків та прав у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності на надання адміністративних послуг структурними підрозділами зазначеного міністерства та підстав адміністративної відповідальності у цій сфері з метою забезпечення прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. До елементів адміністративно-правового статусу органів юстиції віднесено завдання, юридичні обов’язки і права з їхнього виконання, а також адміністративна відповідальність. Обгрунтовано, що юридичні права Міністерства юстиції України поділяються на певні види з питань співпраці з населенням, внутрішньо-організаційної діяльності, роботи з інформаційними ресурсами та заходи адміністративного примусу. Окрема увага звернута на невід’ємний елемент змісту адміністративно-правового статусу органів юстиції як адміністративної відповідальності фізичних і юридичних осіб, яка застосовується в аналізованій сфері.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254к/96-вр#Text.

Новий словник української мови : у 3 т. / укл.: В. Яременко, О. Сліпушко. Київ : Аконіт, 2008. 864 с.

Козуліна С. О. Сучасні проблеми та основні шляхи вдосконалення правового статусу органів Міністерства юстиції України. Теоретичні та прикладні питання державотворення. Вип. 14. 2014. С. 65-77.

Предместніков О. В. Повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної правової політики: нормотворчість і правова експертиза. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 4. С. 56-61.

Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України : постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-п#Text.

Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції : постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2019 № 870. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/870-2019-п#Text.

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО