СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Світлана Дмитрівна Чернік Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-3290-1797

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-64-68

Ключові слова:

сталий розвиток, екологічна політика, Україна, ООН, Європейський Союз, співпраця

Анотація

Встановлено, що сталий розвиток є основою екологічної політики України, яка сприяє збалансованому використанню природних ресурсів, охороні довкілля та задоволенню потреб людини. Досліджено визначення поняття «сталий розвиток», головні принципи та елементи концепції сталого розвитку. Запропоновано визначення сталого розвитку як взаємодії людини й природи на засадах збалансованості та взаємозалежності, яка передбачає раціональне та ефективне споживання природних ресурсів, мінімізацію негативних впливів на них в процесі задоволення потреб особи. Визначено, що глобальні екологічні проблеми потребують спільних зусиль людства та здійснення відповідної політики на державному рівні. Доведено, що екологічна політика України базується на принципах сталого розвитку та закріплена в нормативних документах, схвалених на міжнародному, регіональному та національному рівнях. Зосереджено увагу на нормативно-правових актах, які регулюють реалізацію основних положень концепції сталого розвитку. Важливим для людства є документ, схвалений у 2015 році на Саміті ООН, «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», який затвердив 17 Цілей Сталого Розвитку. Підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони підтвердило наміри України надалі співпрацювати на регіональному рівні у сфері охорони навколишнього природного середовища. Встановлено, що Україна вибудовує свою політику з огляду на взяті на себе відповідні зобов’язання. На національному рівні концепція сталого розвитку закріплена в законодавстві України, в якому закладені основи екологічної політики, визначені основні напрямки діяльності та встановлені показники оцінки її реалізації у перспективі.

Посилання

Захарченко О.В. Наукові основи сталого розвитку. Наукові праці НУХТ 2015. Том 21. № 4. С. 53-59.

Стрільчук В.А. Теоретичні підходи до визначення концепту «сталий розвиток» у праві: критичний аналіз. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. №2. С.28-31. URL: http://www.lsej.org.ua/2_2017/9.pdf

Романко С.М. Принцип сталого розвитку у використанні природних ресурсів. Miedzynarodowej naukowi-practucznej konferencji «Dynamika Naukowych badan – 2013». 2013. Volume 5. Prawo. Przemysl, Polska. Nauka I studia. С. 42-47.

Макосій С.Д. Зарубіжний досвід реалізації стратегії сталого розвитку. Молодий вчений. 2016. № 6 (33). С. 324–328.

Чернік С. Д. Концепція сталого розвитку в екологічному праві. Актуальні проблеми національного законодавства: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 18 квітня 2019 року. Частина 1. Кропивницький, 2019. С.61-63.

Радишевська З.М. Понятие и структура принципа устойчивого развития. URL: http://www.polukr.net/uk/blog/2016/06/ponjatja-ta-struktura-principu-rozvitku/

Задорожній О.В., Медведєва М.О. Міжнародне право навколишнього середовища. К., 2010. 351 с.

Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf

Чернік С. Д. Сталий розвиток як напрям екологічної політики держав світу та України Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кременчук, 7-8 грудня 2019 року). Кременчук, 2019. С.50-52.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 30.11.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 року № 5/2015 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року : Закон України від 28.02.2019. № 2697-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30.09.2019 року № 722/2019 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДО-РЕСУРСНЕ ПРАВО