ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЄДНОСТІ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРАЦІВНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • Наталія Геннадіївна Орлова Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0002-4471-393X

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-58-63

Ключові слова:

єдність та диференціація правового регулювання, водний транспорт, працівники водного транспорту

Анотація

Стаття присвячена дослідженню загальних засад єдності та диференціації правового регулювання трудових відносин працівників водного транспорту. Відмічено, що метою диференціації правового регулювання праці на водному транспорті є забезпечення рівності трудових прав працюючих та ефективне регулювання трудових відносин шляхом визначення та закріплення у правових нормах особливостей та відмінностей, що притаманні даному виду трудових відносин і даній категорії працівників. Запропоновано під диференціацією правового регулювання трудових відносин на водному транспорті розуміти визначений законом поділ норм права, що встановлює обумовлені об’єктивними особливостями праці та суб’єктними характеристиками працівників реально існуючі відмінності у правовому регулюванні трудових відносин з метою забезпечення принципу рівності трудових прав та підвищення ефективності регулювання трудових відносин. Зазначено, що диференціації правового регулювання трудових відносин на водному транспорті притаманні захисна та компенсаційна функції: захисна функція  призначена забезпечувати захист прав та інтересів тих працівників, що нездатні в повному обсязі виконувати трудові функції, є обмеженими у своїх можливостях, компенсаційна функція передбачена для відшкодування негативних наслідків роботи у небезпечних та важких умовах. Відстоюється думка, що на водному транспорті диференціація може здійснюватися за допомогою наступних видів правових норм: 1) норми-доповнення; 2) норми-вилучення; 3) норми-пристосування; 4) норми-альтернативи. Зроблено висновок, що застосування вищезазначених норм сприяє усуненню протиріч в правовому регулюванні процесу праці на водному транспорті, встановленню додаткових гарантій та пільг для працівників водного транспорту. Зафіксовано, що межі диференціації правового регулювання на водному транспорті можуть бути визначені положенням статті 9 КЗпП України, принципами трудового права та обумовлені функціями трудового права.

Посилання

Ярошенко О. М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України : монографія. Харків : СПД ФО Вапнярчук Н. М. 2006. 456 с.

Киселев И. Я. Труд с иностранным участием (правовые аспекты): Работа за рубежом; Работа в инофирме; Труд иностранцев в России. Москва : МЦФЭР. 2003. 304 с.

Авескулов В. Д. Правове регулювання щорічних відпусток : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків. 2014. 215 с.

Коляда Т. А. Диференціація правового регулювання праці за трудовим законодавством України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків. 2004. 184 с.

Конвенція про репатріацію моряків N 23 : Конвенція, Міжнародний документ від 23.06.1926 № 23. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_144

Про затвердження Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України : Наказ, Положення від 29.02.2012 № 135. Офіційний вісник України. 2012. № 26. Ст. 1004.

Про затвердження Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння : Наказ, Положення, Перелік від 07.08.2013 № 567. Офіційний вісник України. 2013. № 70. Ст. 2579.

Про міжнародне приватне право : Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 32. Ст. 1278.

Лушников А. М. Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере труда (доклад на Пятой международной научно-практической конференции 27-30 мая 2009 г.). Юридическое образование и наука. 2009. № 3. С. 30–38.

Конвенція Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві : Конвенція, Правила, Кодекс від 23.02.2006. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_519/page

Штивельберг Ф. Б. Основания и пределы дифференциации трудового права России : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Екатеринбург. 2004. 200 с.

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ