ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОРТИВНИХ УБОЛІВАЛЬНИКІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Світлана Іванівна Поляруш Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-1157-3248

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-38-43

Ключові слова:

спортивний уболівальник, футбольний фанат, хуліган, ультрас, права та обовʼязки спортивних уболівальників

Анотація

У статті здійснена спроба характеристики правового статусу спортивних уболівальників в Україні з використанням досвіду зарубіжних країн. Звернено увагу на історичний аспект формування спортивного уболівальництва у світі. Авторка окремо зупинилася на русі футбольних уболівальників у ХХ ст. Спираючись на сучасні дослідження українських вчених, подано класифікацію окремих категорій футбольних уболівальників. У статті стверджується, що спортивні фанати – це своєрідний виклик державним структурам, а часом і усьому суспільству, тому уміння співпрацювати з такими неформальними утвореннями, де за складом переважає молодь, - ключове завдання державних структур. Наведено приклади плідної  співпраці держави, органів місцевого самоврядування і волонтерів у вигляді фан-проєктів із футбольними фанатами в Німеччині та Бельгії. Констатовано, що в Україні співпраця, поки що, здійснюється на рівні футбольного клубу і фанатів. Позитивно оцінено запровадження у футбольних клубах посади Співробітника по роботі з футбольними уболівальниками. Вказано на специфіку українського фанатського футбольного руху – потужний вплив на нього політики. Підкреслено, що в Україні, поки що, немає закону, що регулював би правовий статус спортивних уболівальників. Проаналізовано низку міжнародних договорів, актів міжнародних спортивних організацій та українських законодавчих, підзаконних та локальних нормативних актів у контексті зʼясування комплексу прав і обовʼязків спортивних уболівальників (переважно футбольних). Встановлено, що статус спортивних уболівальників визначений лише у межах досягнення мети забезпечення безпеки спортивного змагання.  Запропоновано у перспективі розробити спеціальний закон, що встановлював би правовий статус спортивного уболівальника і уболівальницького руху в цілому. Особлива увага приділена чіткому формулюванню прав спортивних уболівальників.

Посилання

Гаро Г., Кушнір О. Спортивне право: огляд національного законодавства і міжнародних стандартів. URL: https://protocol.ua/ua/sportivne_pravo_oglyad_natsionalnogo_zakonodavstva_i_mignarodnih_standartiv/

Ягодин В.В. Основы спортивной этики: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2016. 112 с.

Гальченко Л., Дяченко І., Горох О. Роль і значення вболівальників у структурі спортивної індустрії. URL: http://visnykznu.org/issues/2019/2019-sport-1/15.pdf

«Рух футбольних фанатів в Україні». Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень, червень 2014. URL: http://old2.niss.gov.ua/catalogue/36/

Конкевич Ю. Вірні вболівальникам. Як працюють з фанами німецькі фан-проекти. URL: https://sportarena.com/football/wc2018/virni-vbolivalnikam-yak-pratsyuyut-z-fanami-nimetski/

Паркінсон Д. Пʼять способів зупинити футбольне хуліганство. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/06/160618_five_ways_to_stop_hooliganism_it

Довідник для співробітників по роботі з вболівальниками футбольних клубів ПЛ та ПФЛ України. К., 2016. 12 с.; URL: http://www.sdeurope.eu/wp-content/uploads/2016/04/Ukrainian.pdf

Європейська конвенція про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, зокрема, футбольних матчів від 19.08.1985 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_003#Text

Конвенцію Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та послуг під час футбольних матчів та інших спортивних заходів від 03.07.2016. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU16092

Христофоров О. Нові принципи футбольної безпеки Європи. Що має змінити Україна. URL: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/07/8/7051706/

Регламент ФІФА з безпеки на стадіонах та Регламент УЄФА з безпеки і правопорядку. URL: https://uaf.ua/about-ffu/comitets/17

Про особливості забезпечення громадського порядку і громадської безпеки у звʼязку з підготовкою та проведенням футбольних матчів: Закон України від 08.07.2011 р. № 3673-УІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3673-17#Text

Про затвердження Порядку організації робіт із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів: Постанова КМУ від 25.05.2012 р. № 341. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2012- ВР Text

Дисциплінарні правила Федерації футболу України. К., 2016. 111 с.

Олімпійська Хартія Міжнародного олімпійського комітету. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/Olympic_Charter_2_August%202016_UKR%20(3).pdf

Арфян А. Спортивне право: вболівай відповідально. URL: http://jurist.ua/?article/333

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО