СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДІАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-106-111

Ключові слова:

медіація, адміністративно-правове регулювання, правове регулювання, суб’єкт регулювання, медіаторське самоврядування

Анотація

Статтю присвячено дослідженню суб’єктного складу адміністративно-правового регулювання медіації. Розвиток альтернативних способів врегулювання спорів, примирних процедур є одним із пріоритетних напрямків вдосконалення механізму захисту порушених суб’єктивних прав. Медіація довела свою ефективність як для держави, так і для суспільства, про що свідчить її широке застосування у більшості зарубіжних країн. Оскільки Україна є однією із небагатьох держав Європи, де правова регламентація медіації відсутня, дослідження суб’єктів адміністративно-правового регулювання процедури є актуальним. Проаналізовано вітчизняні наукові погляди, щодо системи суб’єктів адміністративно-правового регулювання у різних сферах суспільних відносин. Наголошено на проблемі відсутності адміністративно-правового регулювання соціально-правового інституту медіації в Україні. Автором запропоновано власний перелік суб’єктів адміністративно-правового регулювання медіації. До системи таких суб’єктів входять держава, її органи та недержавні інституції, які реалізують повноваження у відповідній сфері. Визначено основні напрямки державної політики у сфері впровадження процедури медіації в Україні. Акцентовано увагу на розкритті компетенції, правових форм діяльності суб’єктів управління. Обґрунтовано, що недоліком системи регулювання медіації в Україні є відсутність спеціального органу виконавчої влади у сфері медіації. Запропоновано ведення реєстрів медіації як центральними органами виконавчої влади, так і місцевими державними органами або органами місцевого самоврядування.

Посилання

Андреева И.А. Социальная медиация во Франции. Современное право. 2012. №. 5. С. 149-152.

Висновок Комітету з питань правової політики до проекту Закону України «Про медіацію» № 3504. Верховна Рада України, 2020. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877

Волк Н.В. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративно-правового регулювання фармацевтичної галузі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 2017. №. 44 (2). С. 15-19.

Волков В.Ю. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання в галузі стандартизації та сертифікації. Форум права. 2013. №. 1. С. 145-149.

Гвоздій В. А. Функціональний підхід до призначення органів адвокатського самоврядування як суб’єктів адміністративного права. Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти (частина IІ): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 12-13 лютого 2020 року. Львів: Львівський науковий форум, 2020. С. 40-41.

Демейер К. Налоговая медиация: опыт Бельгии. Налоговед. 2012. №. 3. С. 72-81.

Конституція України: Основний Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України, 1996. № 30. ст.141.

Олійник В. І. Суб’єкти правового регулювання галузі рослинного світу України. Право і суспільство. 2014. №. 1. С. 129-134.

Про медіацію : Проект Закону України від 19.05.2020 р. № 3504. Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877

Про Міністерство юстиції: Положення, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. № 228. Офіційний вісник України, 2014 р. № 54. стор. 88. ст. 1455.

Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання: Постанова Верховної Ради України від 29.08.2019 № 19-ІХ. Відомості Верховної Ради України, 2019 р. № 35. стор. 5. ст. 147.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України, 2016 р. № 31. с. 7. ст. 577.

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР. Відомості Верховної Ради України, 1998 р. № 20. ст. 99.

Пьянов Н. А. Консультации по теории государства и права: правовое регулирование и его механизм. Сибирский юридический вестник. 2003. №. 2. URL: http://window.edu.ru/resource/647/24647/files/1124952.pdf

Смородинський В. С. Роль держави у правовому регулюванні. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2013. №. 25. С. 17-28.

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО