МОНІТОРИНГ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОТРИМАННЯ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ В СУДІ

Автор(и)

  • Олена Миколаївна Окопник Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-0598-0557
  • Максим Олексійович Кобзаренко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-7514-8785

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-97-102

Ключові слова:

органи прокуратури України, адміністративний процес, захист інтересів держави, представництво, моніторинг прокурором судових рішень

Анотація

Діяльність органів прокуратури України ґрунтується на засадах законності. Інструментарій, якій використовує в своїй роботі прокурор повинен бути нормативно визначений та законодавчо закріплений. Незабезпечення вказаних умов може призвести до неоднакових трактувань дій прокурорів як правниками загалом, так і безпосередньо судами при ухваленні рішень. З судової практики і відомчих нормативних актів вбачається, що прокурори використовують в роботі такий інструмент як «моніторинг судових рішень», визначення поняття якого законодавчо не закріплено. Відтак, у статті проаналізовано проблематику використання прокурорами такого інструменту, як моніторинг судових рішень. Зокрема, визначено зв'язок між поняттям «моніторинг прокурором судових рішень» та такими основоположними засадами різних форм судочинства, як гласність судового процесу та відкритість інформації щодо справи. Вказано на необхідність розкриття змісту поняття «моніторинг прокурором судових рішень». Зазначено про необхідність визначення даного поняття саме як інструменту діяльності прокурора, та відмежування його від поняття «підстав представництва прокурором інтересів держави в суді». Наголошено на доцільності нормативного закріплення поняття «моніторинг прокурором судових рішень». На базі досліджень вітчизняних науковців надано авторське визначення поняттю «моніторинг прокурором судових рішень». За результатами аналізу зафіксовано джерело моніторингу судових рішень. З'ясовано мету проведення моніторингу судових рішень. Сформовано уявлення про необхідність забезпечення прокурором періодичності моніторингу. Виокремлено результати використання прокурором моніторингу судових рішень. Встановлено зв'язок між використанням даного поняття, та реалізацією прокурором повноважень щодо представництва інтересів держави в суді.

Формулювання відповідного поняття «моніторинг прокурором судових рішень» надає законодавцю можливість його використання при внесенні доповнень у чинні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність прокурора, а також може бути використане при удосконаленні підвідомчих нормативних актів.

Посилання

Ажажа М. А. Моніторинг як інструмент забезпечення якості державних та муніципальних послуг. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. №50. С.º270. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/visnik_50_270.pdf

Валентюк І. Поняття та сутність моніторингу в системі регіонального управління. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-1-21.pdf

Вировий С. Соціально-політичний моніторинг як складова інформаційно-аналітичного забезпечення публічного урядування. Державне управління та самоврядування. 2014. Вип. 2 (21). С.º72. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2014/2014_02(21)/10.pdf

Говоруха О. Моніторинг судових рішень прокурором при здійсненні представницької діяльності як важливий компонент ефективного правосуддя. Вісник прокуратури. 2017. №4. С.56-59.

СеврукºО.ºР. та ЧайковськаºН.ºП. Організація роботи прокуратури з представництва інтересів держави в суді. Підручник за редакцією І.ºМ.ºКозьякова та Л.ºС.ºНецької. Представництво прокурором інтересів держави в суді. К. 2018. С. 53-58. URL: http://napu.com.ua/book/necka-predstavn_derzavy_mod_.pdf

Поляк О.Моніторинг як інструмент якості управління органами місцевого самоврядування. Демократичне врядування. 2008. №. 2. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik2/fail/Poljak.pdf

Глосарій економічних термінів. URL: https://www.vostok.dp.ua/ukr/infa1/glossary/gl_monitoring/

Господарський процесуальний кодекс України: Кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56

Кодекс адміністративного судочинства України: Кодекс України від 06.07.2005 р. №2747-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2005. №35–36, № 37. Ст.446.

Про організацію діяльності прокурорів щодо представництва інтересів держави в суді та при виконанні судових рішень: Наказ Генерального прокурора України № 186 від 21.09.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0186900-18

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2-3. С.12.

Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2004. №40–41. С.492

Юридична енциклопедія: у 6 т. / ред. кол. Ю. С. Шемшученко. К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2001. Т. 3 : К–М. 792 с.

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО