ДОГОВІР ФРАНЧАЙЗИНГУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Автор(и)

  • Олексій Миколайович Кучеренко Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0003-3339-693X

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-33-37

Ключові слова:

франчайзинг, комерційна концесія, договір, франчайзер, франчазі, контрагент

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню вивчення зарубіжного досвіду правового регулювання договору франчайзингу. Автором підкреслюється, що відсутність комплексної повноцінної нормативної регламентації договору франчайзингу ні в національному законодавстві окремих держав-членів ЄС, ні на міжнародному рівні. У статті акцентується увага на зобов’язанні франчайзера щодо укладення договору надати майбутньому франчайзі інформацію про ведення бізнесу за системою франчайзингу, включаючи основні умови самої франшизи, дані про кількість франчайзі в мережі, її зростання, фінансові показники роботи і т. д. У статті автором розглянуто досвід правового регулювання договору франчайзингу в таких зарубіжних країнах як США, Велика Британія, Італія, Німеччина, Іспанія, Естонія, Литва, Австралія та ін. Продемонстровано дуальність законодавчого регулювання франчайзингу на федеральному та місцевому рівні, а також на превалюванні найбільш вигідних норм для франчайзерів (США). Автором акцентовано увагу на досвіді функціонування інституту саморегулювання франчайзингової діяльності та встановленні відповідних критеріїв для франчайзингових компаній за умов відсутності державного регулювання (Британія). Зауважено необхідність прийняття єдиного інституційного закону у сфері франчайзингових правовідносин та закріплення у ньому всіх ключових термінів, які використовуються у франчайзингових відносинах: власне договору франчайзингу, ноу-хау, вступного внеску, роялті (періодичні платежі за користування об’єктом інтелектуальної власності), товару франчайзера (Італія). Встановлено доцільність закріплення положення щодо обов’язкового переддоговірного розкриття інформації, відповідно до якого контрагенту надається інформація про стаж роботи, досвід компанії, перспективи розвитку відповідного ринку, тривалість дії угоди, умови поновлення чи припинення договірних відносин (Франція).

Посилання

Офіційний сайт Британської асоціації франчайзингу. URL: https://www.thebfa.org/

CFR Part 437. Business opportunity rule. URL: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/16/part-437

CFR Part 436. Franchise Rule. URL: https://www.ftc.gov/sites/default/files/070330franchiserulefrnotice.pdf

Abell P. M. The Regulation of Franchising in the European Union / P. M. Abbel. Queen Mary, University of London. 2011. 422 p.

Code de commerce: le droit français / Version consolidée au 23 décembre 2015. Le service public de la diffusion du droit «Legifrance». URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=vig

Commission Regulation (EEC) No 4087/88 of 30 November 1988 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of franchise agreements: // Official Journal. L 359. – 28/12/1988. P. 0046-0052. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31988R4087

Competition and Consumer (Industry Codes Franchising) Regulation 2014. Select Legislative Instrument No. 168. Dated 30 October 2014. URL: https://www.legislation.gov.au/Details/F2014L01472

David J. Kaufmann. What is a franchise? New York Law Journal. 2013. URL: https://www.kaufmanngildin.com/Articles/What-Is-Franchising_-A-Look-At-New-York_s-Broad-Definition.PDF

Décret № 91-337 du 4 avril 1991 portant application de l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social // Le service public de la diffusion du droit «Legifrance». URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000537032

Jon K. Perala. Franchise Disclosure Laws in the European Union. 2007. URL: http://www.peralaw.com/franchise_disclosure.html

L. Janusz Hooker. LJ Hooker's Heritage, History and Brand. URL: https://www.ljhooker.com.au/about-us/lj-hookers-heritage-history-and-brand

Loi № 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social // Le service public de la diffusion du droit «Legifrance». URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9EE4173D8EBE59880C9A7B56255F5750.tpdila18v_3?idArticle=LEGIARTI000006502144&cidTexte=LEGITEXT000006075152&dateTexte=20160104

Rules for the regulation of commercial affiliation: Law of Italy №129, May, 6 2004 // Official Gazette. – No. 120. May 24, 2004. URL: http://www.assofranchising.it/en/franchising/law-on-franchising.html

The European Code of Ethics for Franchising & its national Extensions & Interpretations. 36 p. URL: http://www.eff-franchise.com/Data/Code%20of%20Ethics.pdf

Will Woods, Ann Hurwitz. Domestic and international franchising, master franchising, and regulation of franchise agreements in the United States: overview. Country Q&A. 2019. URL: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-631-2421?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО