НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВИХ РАД НА БАЗОВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Юлія Миколаївна Ковальчук Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-7817-4436

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-28-32

Ключові слова:

базовий рівень, виконавчі органи, місцева рада, правове регулювання, територіальні громади

Анотація

Стаття присвячена характеристиці нормативно-правового забезпечення діяльності виконавчих органів місцевих рад на базовому рівні в Україні. Досліджено генезу та правову природу самих виконавчих органів місцевих рад на базовому рівні в Україні, конституційні та адміністративно-правові засади регулювання відносин в діяльності відповідних виконавчих органів. Дослідження відповідних положень публічного права набуває ще більшого значення та актуальності під час проведення адміністративно-територіальної реформи та створення об’єднаних територіальних громад. Отже, метою дослідження буде, зокрема: з’ясування стану муніципального законодавства, що регулює діяльність виконавчих органів місцевих рад на базовому рівні, частково питання їх формування та принципи їх діяльності, визначення його ефективності та відповідних проблем нормативно-правового забезпечення. Автором систематизовано та викладено різні рівні правового регулювання, що розкривають відповідні елементи механізму правового регулювання та процедури формування виконавчих органів та встановлення форм їхньої відповідальності в процесі та під час діяльності. Відмічено, що складність цієї проблеми полягає у відсутності повноцінного інституту правового регулювання виконавчих органів місцевих рад базового рівня. Відповідно, визначення його генези, подрібнення його структури на окремі правові елементи дозволить провести належний аналіз положень. Автор намагається розкрити критерії ефективності муніципального законодавства та запропонувати класифікацію нормативно-правових актів, які у свою чергу дозволяють здійснити належний аналіз проблем правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад на базовому рівні в України.

Посилання

Георгіца А. З. Конституційно-правові інститути зарубіжних країн. Чернівці: Рута, 1994. 138 с.

Журавель Я. В. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2008. 18 c.

Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація: практ. посіб. / Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO”. К. :ТОВ “Софія”, 2012. 120 с.

Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року, м. Страсбург URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036

Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон України від 15.07.1997 р. № 452/97// URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/452/97-%D0%B2%D1%80

Майданник О. О. Конституційне право України: навч. посіб.. К. : Алерта, 2011. 380 с.

Баймуратов М. А., Григорьев В. А. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украине: Монография. Одесса: Юридическая литература, 2003. 248 с.

Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-вр URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО