ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СОЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Зоря Владленівна Журавльова Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу https://orcid.org/0000-0002-8904-467X

DOI:

https://doi.org/10.36550/2522-9230-2020-1-9-89-91

Ключові слова:

правове регулювання, обов’язкове соціальне медичне страхування, фінансово-правове регулювання, публічні фінанси, медичні послуги

Анотація

У статті, шляхом проведення аналізу нормативно-правових актів та результатів наукових досліджень у сфері регулювання відносин щодо обов’язкового соціального медичного страхування, розглянуто окремі правові аспекти фінансово-правового регулювання медичного страхування в Україні. Увагу акцентовано на важливість запровадження інституту обов’язкового соціального медичного страхування, оскільки його розвиток та запровадження фінансово-правового механізму регулювання відносин в цій сфері, є запорукою збалансованого витрачання бюджетних асигнувань на медицину, належної реалізації прав громадян на медичне обслуговування. Визначено, що всі ці питання, стосовно формування фінансових фондів, утворених при медичному страхуванні, їх поповнення, розподілення та використання, мають публічну фінансову природу, а від так потребують та підлягають фінансово-правовому регулюванню. Встановлено, що зміст фінансово-правового регулювання обов'язкового соціального медичного страхування – це система правових засобів владно-нормативного упорядкування організації та діяльності суб’єктів та об’єктів управління в галузі охорони здоров’я.

Посилання

Конституція України, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Страхування: Підручник // Керівник авт. колективу і наук. Ред. С. С. Осадець Вид. 2-ге, перероб. і доп. КНЕУ, 2002.

Миськевич Т. Реформування системи охорони здоров’я в Україні. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=752:reformuvannya-sistemi-okhoroni-zdorov-ya&catid=8&Itemid=350.

Лівак П. Обов’язкове медичне страхування – важливий аспект забезпечення прав громадян України на медичну допомогу. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2014. № 2 (65). С. 29-34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnudpsu_2014_2_6.

Тулянцева В.А. Правовий режим державних позабюджетних цільових фондів в Україні. Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. 2012. № 1. С. 80-87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2012_1(8)__14.

Сова О.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку медичного страхування в Україні. Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка». 2018. № 49. С. 80-92. URL: https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/797-suchasnyi-stan-ta-perspektyvy-rozvytku-medychnoho-strakhuvannia-v-ukraini.

Журавльова З.В. Фінансово-правове регулювання обов’язкового соціального медичного страхування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.07. З., 2015. 211 с.

Downloads

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО